ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತ್ರಿಪುರ ಸಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ

ಆಷಾಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ : 09/07/2021, 1ನೇ ಆಷಾಡ ಶುಕ್ರವಾರ : 16/07/2021, 2ನೇ ಆಷಾಡ ಶುಕ್ರವಾರ : 23/07/2021, 3ನೇ ಆಷಾಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮನವರ ವರ್ಧಂತಿ : 30/07/2021, 4ನೇ ಆಷಾಡ ಶುಕ್ರವಾರ : 06/08/2021, ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ : 08/08/202

ಹಾಗೂ ಆಷಾಡ ಮಾಸದ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 05/07/2021 ರಿಂದ ಸ೦ಜೆ 06.00 ಘಂಟೆಯ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ಚರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Feedback
x

FeedBack

Name :

Email :

Phone :

City :

Message :

Sri Chamundeshwari Temple-welcome

Welcome to Sri Chamundeshwari Temple

Sri Chamundeshwari Temple is about 13 kms from Mysuru, which is a prominent city in Karnataka State, India. Sri Chamundeshwari Temples is famous not only in India but also abroad. Atop of the hill the famous Sri Chamundeswari Temple. ‘Chamundi’ or ‘Durga’ is the fierce form of ‘Shakti’. She is the slayer of demons, ‘Chanda’ and ‘Munda’ and also ‘Mahishasura’, the buffalow-headed monster.

She is the tutelary deity of the Mysuru Maharajas and the presiding deity of Mysuru. For several centuries they have held the Goddess, Chamundeswari, in great reverence.

‘Skanda Purana’ and other ancient texts mention a sacred place called ‘Trimuta Kshetra’ surrounded by eight hills. Lying on the western side is the Chamundi Hills, one among the eight hills.In the earlier days, the Hill was identified as ‘Mahabaladri’ in honour of God Shiva who resides in the ‘Mahabaleswara Temple’. This is the oldest temple on the hills. Read more...

Useful Info

 • Darshana and Pooja Timings: 5.30 a.m to 1.30 p.m and 3.30 p.m to 5.30 p.m
 • Abhisheka Timings : 6 a.m. to 7.30 a.m and 6 p.m to 7.30 p.m | Friday 5 a.m to 6.30 a.m.
 • KSRTC bus facilities are available every 20 minutes from Mysuru city bus stand to Sri Chamundeshwari Temple.
 • Sri Chamundeshwari Temples are declared as NO PLASTIC ZONE. Devotees are requested not to bring the plastic carry bags and not throw the plastic wastes in the hill area.
Sri Chamndeshwari Temple - useful info image
Sri Chamundeshwari Temple-welcome

Welcome To
Sri Chamundeshwari Temple

Sri Chamundeshwari Temple is about 13 kms from Mysuru, which is a prominent city in Karnataka State, India. Sri Chamundeshwari Temples is famous not only in India but also abroad. Atop of the hill the famous Sri Chamundeswari Temple. ‘Chamundi’ or ‘Durga’ is the fierce form of ‘Shakti’. She is the slayer of demons, ‘Chanda’ and ‘Munda’ and also ‘Mahishasura’, the buffalow-headed monster.

She is the tutelary deity of the Mysuru Maharajas and the presiding deity of Mysuru. For several centuries they have held the Goddess, Chamundeswari, in great reverence.

‘Skanda Purana’ and other ancient texts mention a sacred place called ‘Trimuta Kshetra’ surrounded by eight hills. Lying on the western side is the Chamundi Hills, one among the eight hills.In the earlier days, the Hill was identified as ‘Mahabaladri’ in honour of God Shiva who resides in the ‘Mahabaleswara Temple’. This is the oldest temple on the hills. Read more...

Useful Info

Sri Chamndeshwari Temple - useful info image

Group of Temples

 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Vinayaka temple in the western gate of the palace
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Kodi Someshwaraswami Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Kille Venkataramana Swami Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Sri Bhuvaneshwari temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Sri Gayatri Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Sri Lakshmiramana Swami Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Sri Prasanna Krishnaswami Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Sri Shweta Varahaswami Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Sri Kote Anjaneya Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  South Side Shree Anjaneya swamy Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Anajaneya and Sri Chamundeshwari Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Kamakameshwari Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Kote siddi Vinayaka Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Chandramouleshwara Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Thripyneshwara Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Devirammani Ganapathi Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Bairaveshwara Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Vitoba Swami Temple
 • Sri Chamundeshwari Temple-Temple image
  Sri Jwalamukhi Tripura Sundaramma Temple